#Sever 1#Sever 2
Người vợ trẻ dễ thương và người bạn thân của chồng phụ đề

Người vợ trẻ dễ thương và người bạn thân của chồng phụ đề

Nội dung phim

Những ngày qua là những ngày mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất mệt mỏi với công việc hiện tại và nhất là gia đình đây có lẽ là điều mà khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất nó khiến tôi thấy buồn các bạn ạ, người chồng thì ra ngoài kiếm tiền vất vả lo cho cuộc sống gia đình vậy mà người vợ ở nhà không lo lắng cho gia đình không chú tâm làm ăn đã thế còn cắm cho tôi cái sừng to đùng thất vọng với cuộc sống thất vọng với những điều đang diễn ra tất cả mọi điều trong tôi dần đang sụp đổ tôi thấy mình thật sự bất lực với cuộc sống này thấy mình không còn niềm tin vào bất cứ ai nữa ngoài trừ tiền

Diễn viên tham gia phim