#Sever 1#Sever 2
Tuyển tập loạn luân khi dượng thèm lồn con gái vợ

Tuyển tập loạn luân khi dượng thèm lồn con gái vợ

Nội dung phim

Cô và dượng thường xuyên làm tình cùng nhau từ khi cô mới lớn đã cùng với dượng làm tình rồi.Tất cả cũng vì mẹ của cô đã đi ngoại tình mà bị dượng cô bắt gặp cũng từ ngày đó dượng cô muốn gì được đó.Mẹ cô cũng chỉ có thể câm nín nhìn con gái phải trả giá cho sai lầm của mẹ.Dượng cô thì lại thích bởi vì như thế ông ta không cần phải tìm của lạ bên ngoài vì cứ về nhà có thể đè một trong hai người phụ nữ ra địt.Có khi địt con gái còn chưa đủ thỏa mãn thì lấy mẹ cô ra địt tiếp.Cũng có lúc bắt cả cô và mẹ cô cùng làm tình một lúc.

Diễn viên tham gia phim