#Sever 1#Sever 2
Nữ cảnh lấy khẩu cung trùm ma túy theo kiểu mỹ

Nữ cảnh lấy khẩu cung trùm ma túy theo kiểu mỹ

Nội dung phim

Vừa mới bước chân vào ngành chưa được bao lâu thì mình nhận được nhiệm vụ là phải phá cái án giết người cướp của của mấy ông hàng nóng mấy thằng buôn ma túy thật sự với các bạn rằng mấy thằng này thường xuyên khiến cho mình không thích thú cho lắm nhưng mình nghĩ cho cùng mình sẽ tiêu diệt toàn bộ đội này nghĩ đến việc đó mình bắt đầu điều tra từ những thằng tôm tép làm việc cho ông trùm và những thằng này là những thằng đã khiến cho mình cảm thấy bất ngờ về đường dây của ông trum nó quá ranh ma và thằng cầm đầu đường dây này là một trong những thằng có sỏi trong đầu các bạn ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A